ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Segment Systemów Aluminiowych

W 2021 roku Segment Systemów Aluminiowych zwiększył przychody ze sprzedaży do 1 995 mln zł (+24% r/r), w tym z eksportu do 801 mln zł (+28% r/r). W omawianym okresie wzrost wolumenu sprzedaży wyniósł 15 %, przy czym wzrost wolumenu systemów aluminiowych (18% r/r) a systemów roletowych (11% r/r). Tym samym Segment umocnił pozycję jednego z liderów branży systemów aluminiowych w Europie.

+24%
roczny wzrost przychodów ze sprzedaży
+28%
roczny wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej

2019 2020 2021
Przychody ze sprzedaży (w mln PLN) 1 463 1 605 1 995
W tym sprzedaż zagraniczna 551  627 801
Przychody ze sprzedaży systemów osłon przeciwsłonecznych 444 527 637

Aluprof SA to jeden z wiodących producentów systemów aluminiowych dla budownictwa na świecie, a także główny innowator tej gałęzi przemysłu. Aluprof dostarcza systemy aluminiowe służące do produkcji okien, drzwi, fasad oraz osłon przeciwsłonecznych, które oprócz wysokiego stopnia funkcjonalności i estetyki spełniają wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i charakteryzują się właściwościami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W portfolio spółki Aluprof znajdują się również indywidualne rozwiązania architektoniczne, a także rozwiązania dla domów energooszczędnych i pasywnych. Udział w rynku systemów aluminiowych do produkcji okien, drzwi i fasad w Polsce kształtuje się na poziomie 42%, natomiast w rynku systemów roletowych na poziomie 60 %. Aluprof posiada 5 zakładów w Polsce oraz 10 oddziałów w Europie i USA.
Więcej

Aluprof członkiem międzynarodowych stowarzyszeń

Rynki eksportowe i nowe produkty

dsacsc dsacsc

Rok 2021 był okresem o znacznej dynamice rozwoju sprzedaży na rynkach eksportowych. Obecnie eksport stanowi 40 % w przychodach całego segmentu SSA. Przedstawicielstwa handlowe ALUPROF w Europie i USA posiadają indywidualne strategie rozwoju, skupiając się m.in. na współpracy z lokalnymi partnerami, co ma doprowadzić do zwiększenia udziału na poszczególnych rynkach.

W ubiegłym roku Segment zanotował wzmożony popyt na systemy osłonowe, co wytłumaczyć można z jednej strony sytuacją lockdownu i alokacją środków przeznaczonych na wyjazdy turystyczne w inwestycje w remonty domów, z drugiej strony z rosnącą świadomością i edukacją klientów na tematy związane z energooszczędnością i zrównoważonym budownictwem. Rozbudowując  ofertę systemów osłon, Aluprof wdrożył do oferty, w pierwszym kwartale ub. roku żaluzje fasadowe oraz systemy screenów.   To rozwiązania, które skutecznie chronią wnętrza pomieszczeń przed nadmiernym nagrzaniem, przy równoczesnym zapewnieniu odpowiedniego komfortu optycznego. Aluprof upatruje szanse na zwiększenie udziałów w rynku dzięki takim rozwiązaniom.

Wdrożenia nowych produktów do oferty, jak również  praca nad udoskonalaniem procesów i rozwiązań wewnątrz firmy, liczne badania i certyfikacje, dają także możliwość klientom z rynku polskiego do ekspansji na rynki europejskie. Współpraca ze wszystkimi uczestnikami rynku, w szczególności z architektami przynosi obopólne korzyści, a inwestorzy otrzymują niepowtarzalne, funkcjonalne na wskroś nowoczesne projekty.

Otoczenie rynkowe

W 2021 roku Segment doświadczył wiele gwałtownych zmian, jakie niosła za sobą pandemia oraz wyzwań, z którymi należało się zmierzyć zarówno w obszarze troski o zdrowie pracowników, jak i pokonywania skutków pandemii. Z jednej strony miała miejsce wyjątkowo wysoka koniunktura w budownictwie, przejawiająca się niesłabnącym popytem, w tym na wyroby aluminiowe, z drugiej zaś trudności z podażą różnych materiałów, przejawiające się ograniczeniami dostępności, niepewnością dostaw nawet zakontraktowanych oraz dynamicznie postępującym wzrostem cen zarówno aluminium jak i innych, ważnych dla naszej produkcji, surowców, półproduktów i produktów: granulatów, przekładek, kartonów, drewna i stali.

W szczytowym momencie ceny aluminium (październik 2021 roku) były wyższe o ponad 100% w porównaniu z początkiem pandemii (kwiecień 2020). Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z podwyżką cen surowców, w tym aluminium, Aluprof podobnie jak i inne firmy działające w segmencie  w kraju i zagranicą, zmuszony był do ogłoszenia aż trzech podwyżek cen na swoje produkty.  Problemy z dostępnością komponentów do produkcji okien, wydłużone terminy realizacji oraz szybko rosnące ceny to główne wyzwania dla polskich firm z branży okiennej i drzwiowej w 2021 roku. W przeciwieństwie do 2020 roku problemem nie był brak popytu, lecz możliwość jego zaspokojenia. Nawet mimo rosnących cen klienci nie rezygnowali z kupna okien (co było wynikiem dobrej koniunktury oraz popytu skumulowanego, odłożonego w 2020 roku).

Zielone budownictwo

trs trs

Rok 2021 to pierwszy rok realizacji 5-letniej strategii dla Aluprof. Jej celem jest nie tylko dalszy rozwój i umacnianie pozycji na poszczególnych rynkach, ale przede wszystkim jeszcze większa dbałość o środowisko i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Jednym z wyznaczonych sobie przez spółkę działań jest zwiększenie do 2025 roku o 20% udziału rozwiązań Aluprof w obiektach z certyfikatami BREEAM czy LEED. Otrzymują je najnowocześniejsze budynki, które dzięki zastosowanym rozwiązaniom są wzorowymi przykładami zielonego budownictwa. Jednocześnie spółka chce zredukować swój ślad węglowy o 15%, choć już teraz doprowadziła do znacznego ograniczenia emisji.

Aluprof SA pozytywnie przeszła proces certyfikacji Cradle to Cradle™ na poziomie „brąz” dla systemów MB-SR50N HI+, MB-86 SI, MB-86 Casement, MB-86 ST, MB-70, MB-70HI oraz MB-70 Casement. Certyfikat Cradle to Cradle™ to uznana na całym świecie miara bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych rozwiązań stworzonych dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Projektanci, producenci i marki na całym świecie polegają na standardzie produktu z certyfikatem Cradle to Cradle Certified™, który stanowi przełomową ścieżkę projektowania i wytwarzania materiałów mających pozytywny wpływ na ludzi i planetę. Cradle to Cradle Certified™ uznawany jest również za preferowany standard produktu przy podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji zakupowych. Idea Cradle to Cradle – C2C – tłumaczona dosłownie to „od kołyski do kołyski” i oznacza, że wszystkie części składowe produktu można wykorzystać w procesie recyklingu.

Aluprof od lat realizuje najśmielsze wizje architektoniczne i dostarcza szyte na miarę, indywidualne rozwiązania w architekturze i budownictwie. Wiele z realizacji w systemach Aluprof otrzymuje prestiżowe wyróżnienia oraz certyfikaty (m.in. LEED i BREEAM) stanowiące miarę nowoczesnej architektury. Wyróżnione obiekty są prawdziwymi perłami zielonej architektury.

Perły zielonej architektury

Działalność Badawczo Rozwojowa

Segment Systemów Aluminiowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym opracował i przygotował do wdrożenia kolejne produkty przeznaczone do sprzedaży systemowej oraz dedykowane na realizacje obiektowe a także rozwinięto i zmodernizowano wybrane istniejące już rozwiązania. Do głównych projektów rozwojowych należały:

  • opracowanie i wdrożenie do dystrybucji nowatorskiego systemu ścian wewnętrznych, jedno i dwuszybowych, całoszklanych z drzwiami. System cechuje się bardzo szybką i łatwą prefabrykacją. Wykonano pełne badania typu tego systemu,
  • wdrożenie do produkcji systemu całoszklanych drzwi balkonowych, przesuwnych ze sterowaniem ręcznym i automatycznym,
  • prace modernizacyjno-rozwojowe w zakresie szeregu systemów okienno-drzwiowych dla zwiększenia ich cech użytkowych, w tym znaczącej poprawy izolacyjności termicznej.
  • wdrożenie do realizacji kilka nowych systemów fasad elementowych, między innymi dedykowanych na prestiżowe obiekty na Śląsku oraz Wyspach Brytyjskich.
  • prace konstrukcyjne w zakresie integracji systemów fasadowych i okiennych z systemami rolet oraz screenów, które w swojej ofercie ma Segment,
  • wdrożenie nowatorskiego rozwiązania konstrukcyjnego, które znacząco zwiększa nośność fasad słupowo-ryglowych. Rozwiązanie dedykowane jest głównie do realizacji obiektowych, gdzie wybrane fragmenty elewacji wymagają zastosowania bardzo dużych i ciężkich przeszkleń.

Inwestycje

Rok 2021 szczególnie pokazał, że po okresie dynamicznego rozwoju handlowego przyszedł czas na rozwijanie zaplecza produkcyjnego. Spółka jest w trakcie rozbudowy zakładu w Bielsku–Białej, rozbudowuje także zakład w Złotowie, który stanie  się dużym zapleczem produkcyjno-magazynowym  dla Aluprofu. Z sukcesem została zakończona rozbudowa zakładu w Opolu. Te 3 lokalizacje wraz z nowymi maszynami i urządzeniami powinny zabezpieczyć 60 proc. dodatkowych mocy produkcyjnych w stosunku do sytuacji obecnej.

W 2021 roku największym wartościowo projektem inwestycyjnym było dokończenie budowy hali produkcyjno-magazynowej w Opolu (produkcja zewnętrznych rolet aluminiowych) o powierzchni ok. 13 tys. m2. Łączna wartość nakładów na budowę obiektu w 2020 oraz 2021 roku wyniosła ok. 28 mln zł. Pozostałe zadania to szereg wartościowo mniejszych projektów związanych głównie z modernizacją infrastruktury magazynowej, zakupem maszyn (w tym nowoczesnej linii do produkcji szkła ogniowego), urządzeń oraz niezbędnych środków transportu.