ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Otoczenie rynkowe

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na działalność oraz perspektywy rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej

W 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. wyniosły 4,6 mld złotych(wzrost +30% r/r), z czego sprzedaż zagraniczna stanowiła 50%. Produkty Grupy trafiają od lat głównie do krajów Europy; tylko 4% sprzedaży zagranicznej realizowane jest na rynkach poza Europą, głównie w USA. Przychody ze sprzedaży są zdywersyfikowane pomiędzy 4500 klientów, a udział żadnego z nich nie przekracza 5% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Produkty wykorzystywane są przez najbardziej nowoczesne i rozwojowe branże, jak: budownictwo i konstrukcje, motoryzacja i transport drogowy, kolejnictwo, elektrotechnika, inżynieria, AGD, a także branżę opakowaniową.

Taka struktura sprzedaży powoduje, że spółki Grupy narażone są na wahania koniunkturalne występujące zarówno w polskiej gospodarce, jak i gospodarkach pozostałych krajów europejskich. Stąd wszystkie czynniki wpływające na koniunkturę w budownictwie (dostępność kredytów, poziom inwestycji), motoryzacji i transporcie (ilość sprzedawanych pojazdów, jak również udział elementów z aluminium w pojazdach) oraz na rynku spożywczym (konsumpcja oraz rodzaj opakowań stosowanych przez producentów żywności) mają istotny wpływ na osiąganą przez Grupę Kapitałową sprzedaż.

4,6
mld PLN
skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2021 r.
50
%
udział sprzedaży zagranicznej w przychodach

Sprzedaż zagraniczna

W 2021 roku sprzedaż zagraniczna rozwijała się dynamicznie praktycznie we wszystkich kierunkach. Największą dynamikę odnotowały kraje europejskie nie będące członkami Unii Europejskiej (głównie Wielka Brytania i Ukraina) z ponad 100% wzrostem sprzedaży. W krajach Unii Europejskiej zanotowano 17% wzrost, natomiast na rynku krajowym wzrost ten osiągnął poziom 28%.

Analizując strukturę produktową sprzedaży, widoczny jest wiodący, 43% udział Segmentu Systemów Aluminiowych (systemy fasad, drzwi i okien oraz zewnętrznych rolet aluminiowych), który swoją ofertę kieruje do budownictwa.

W 2021 roku ze względu na rosnące wolumeny a także ceny aluminium zwiększył się o 3 % udział sprzedaży Segmentu Wyrobów Wyciskanych w sprzedaży Grupy Kapitałowej. Segment ten produkuje profile, rury i pręty aluminiowe dla klientów z wielu branż, jednak wiodący udział mają branże budowlana oraz transport i motoryzacja.

Segment Opakowań Giętkich zanotował udział zbliżony do roku poprzedniego. Segment ten oferuje swoje produkty (laminaty oraz folie z tworzyw sztucznych bez nadruku i z nadrukiem), głównie dla branży spożywczej.

Otoczenie rynkowe

Segment Wyrobów Wyciskanych

Począwszy od lat 90-tych XX wieku obserwowany jest ciągły wzrost konkurencji ze względu na atrakcyjność rynku polskiego oraz bliskość rynków Europy Centralnej i Wschodniej. Firmy podejmują działania zmierzające do rozwoju swoich mocy produkcyjnych czy też poszerzenia oferty produktowej. Ponadto na rynki europejskie trafiają produkty z Dalekiego i Bliskiego Wschodu.

W Polsce przemysł aluminiowy stoi obecnie na bardzo wysokim poziomie. Produkcja wyrobów wyciskanych rośnie z roku na rok, zakłady inwestują w nowoczesne technologie, powiększają swoje moce wytwórcze. W Polsce funkcjonuje 9 prasowni, które łącznie posiadają 40 pras do wyciskania profili aluminiowych. To plasuje nasz kraj w ścisłej czołówce produkcji wyrobów wyciskanych w Europie.

Wg szacunków moce produkcyjne wyciskania profili aluminiowych w Polsce wynoszą łącznie ok. 345 tys. ton na rok, w tym 96 tys. ton w Segmencie Wyrobów Wyciskanych. Możliwości produkcyjne SWW w zakresie wyciskania lokują go na pierwszym miejscu pośród krajowych zakładów prasowni oraz w gronie dziesięciu największych producentów profili w Europie.

W przemyśle przetwórstwa aluminium w Polsce działają zarówno koncerny międzynarodowe takie jak: Hydro Aluminium, Aliplast, Cortizo Kaye Aluminium, jak również wiele mniejszych prasowni o rodowodzie krajowym, jak: Extral Aluminium, Final (Grupa Yawal), Eurometal, Albatros.

Segment Systemów Aluminiowych

W 2021 roku Segment doświadczył wiele gwałtownych zmian, jakie niosła za sobą pandemia oraz wyzwań, z którymi należało się zmierzyć zarówno w obszarze troski o zdrowie pracowników, jak i pokonywania skutków pandemii. Z jednej strony miała miejsce wyjątkowo wysoka koniunktura w budownictwie, przejawiająca się niesłabnącym popytem, w tym na wyroby aluminiowe, z drugiej zaś trudności z podażą różnych materiałów, przejawiające się ograniczeniami dostępności, niepewnością dostaw nawet zakontraktowanych oraz dynamicznie postępującym wzrostem cen zarówno aluminium jak i innych, ważnych dla naszej produkcji, surowców, półproduktów i produktów: granulatów, przekładek, kartonów, drewna i stali. W szczytowym momencie ceny aluminium (październik 2021 roku) były wyższe o ponad 100% w porównaniu z początkiem pandemii (kwiecień 2020). Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z podwyżką cen surowców, w tym aluminium, Aluprof podobnie jak i inne firmy działające w segmencie  w kraju i zagranicą, zmuszony był do ogłoszenia aż trzech podwyżek cen na swoje produkty.  Problemy z dostępnością komponentów do produkcji okien, wydłużone terminy realizacji oraz szybko rosnące ceny to główne wyzwania dla polskich firm z branży okiennej i drzwiowej w 2021 roku. W przeciwieństwie do 2020 roku problemem nie był brak popytu, lecz możliwość jego zaspokojenia. Nawet mimo rosnących cen klienci nie rezygnowali z kupna okien (co było wynikiem dobrej koniunktury oraz popytu skumulowanego, odłożonego w 2020 roku).

Rynek opakowań w Polsce jest jednym z najprężniej rozwijających się obszarów gospodarki i najszybciej rosnącym rynkiem opakowań w Unii Europejskiej. Jest to efekt obecności dużych koncernów oraz znaczących inwestycji poczynionych w ostatnich latach. W Polsce działają wszystkie główne koncerny międzynarodowe takie jak: Amcor, Mondi, Constantia, Huhtamaki, Schur Flexibles oraz bardzo wiele małych i średnich firm o rodowodzie krajowym: KB Folie, Drukpol,  Supravis Group, Marpol, Ergis, Bogucki Folie.

Segment Opakowań Giętkich

Długookresowa strategia dla Segmentu Opakowań Giętkich przygotowana została w okresie bardzo istotnych zmian na rynku opakowań, gdzie oczekiwania zmieniają się dynamicznie w wyniku presji pro środowiskowych, kosztowych, bezpieczeństwa żywności, a także zmian legislacyjnych. Dążenie do zrównoważonego rozwoju wymusza konieczność opracowywania i wprowadzania na rynek nowych konfiguracji laminatów – mono struktur, charakteryzujących się mniejszą wagą i większą jednorodnością materiałową. Pomimo obserwowanej presji na opakowania z tworzyw sztucznych oraz zastępowania ich tam, gdzie to możliwe opakowaniami na bazie uszlachetnionego papieru, ich pozycja wydaje się być niezagrożona, ponieważ opakowania giętkie na bazie folii z tworzyw sztucznych jak żadne inne zabezpieczają pakowaną w nie żywność, wydłużając jednocześnie jej termin przydatności do spożycia. Segment opakowań jest dobrze przygotowany na funkcjonowanie w takim otoczeniu rynkowym i sukcesywnie wzmacnia pozycję na rynku folii BOPP w regionie i konsekwentnie buduje markę na rynkach zagranicznych poprzez aktywne tworzenie nowych relacji biznesowych.

Branża opakowań w całej Unii Europejskiej boryka się od 2021 roku z wieloma problemami – głównie surowcowymi. Kłopoty te wynikają przede wszystkim z przerw w łańcuchach dostaw oraz silnego popytu, które pociągają za sobą wzrost ich cen. Dotyczą one praktycznie wszystkich surowców do produkcji opakowań dla przemysłu żywnościowego. Dochodzą do tego również dodatkowe koszty dostosowania się do nowych regulacji wynikających  z realizacji europejskiej polityki ekologicznej i wdrażania modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Wzrost kosztów surowców, większa świadomość ekologiczna konsumentów oraz nowe regulacje prawne powodują, że branża opakowań stoi przed dużymi wyzwaniami i ogromnymi inwestycjami, jeśli firmy chcą się utrzymać na szybko zmieniającym się rynku.