ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Projekty inwestycyjne oraz badawczo-rozwojowe

Dla Grupy Kapitałowej Kęty inwestycje stanowią motor napędowy i były czynnikiem technologicznego rozwoju, a przez to stały się atutem w postaci przewagi konkurencyjnej. W ramach strategii 2021 – 2025 Grupa Kapitałowa zadeklarowała wydanie na inwestycje ok. 1,3 mld zł.

1,3
mld zł
Planowana wartość inwestycji w latach 2021 - 2025

Wielkość wydatków inwestycyjnych na zakup rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w 2021 i 2020 roku wynosiła:

(tys. zł) 2021 2020
Wydatki ogółem: 218 521 145 555
w tym Grupa Kęty S.A. 56 807 46 541

Wśród największych inwestycji realizowanych w roku 2021 były:

Główne zadania inwestycyjne polegały na rozbudowie możliwości produkcyjnych w obszarze produkcji profili oraz wytwarzania komponentów aluminiowych. Zgodnie z zaktualizowanym w lipcu 2021 roku planem inwestycyjnym Segment rozpoczął w zakładzie w Kętach  projekt budowy nowej hali produkcyjnej oraz instalacji w niej dwóch pras o nacisku 20MN i 40MN.

W 2021 roku największym wartościowo projektem inwestycyjnym Segmentu było dokończenie budowy hali produkcyjno-magazynowej w Opolu (produkcja zewnętrznych rolet aluminiowych) o powierzchni ok. 13 tys. m2. Łączna wartość nakładów na budowę obiektu w 2020 oraz 2021 roku wyniosła ok 28 mln zł. Pozostałe zadania to szereg wartościowo mniejszych projektów związanych głównie z modernizacją infrastruktury magazynowej, zakupem maszyn (w tym nowoczesnej linii do produkcji szkła ogniowego), urządzeń oraz niezbędnych środków transportu.

W 2021 roku Segment realizował wyłącznie projekty odtworzeniowe oraz poprawiające efektywność produkcji.

Finansowanie

W roku 2022 zgodnie z przyjęta prognozą, Grupa Kapitałowa planuje wydać na inwestycje 497 mln zł. Inwestycje te będą finansowane, podobnie jak w poprzednich latach, ze środków własnych oraz kredytów bankowych. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową, bezpieczne wskaźniki zadłużenia oraz płynności, Zarząd nie przewiduje na obecną chwilę problemów z pozyskaniem finansowania dla realizacji zaplanowanego planu inwestycyjnego.

Działalność Badawczo Rozwojowa

Strategia Grupy Kapitałowej w obszarze oferowanych produktów i usług polega na oferowaniu wysokiej jakości produktów, które są zazwyczaj projektowane pod indywidualne zamówienia i potrzeby klientów. Dlatego priorytetem są inwestycje w kapitał ludzki i najnowsze technologie, co przekłada się na pozyskiwanie coraz szerszego grona klientów zarówno w kraju jak i na świecie. Działalność badawczo-rozwojowa, wdrażane innowacje oraz ciągły proces doskonalenia parku maszynowego w oparciu o dialog z istniejącymi jak i potencjalnymi klientami są tymi czynnikami, które przyczyniają się do sukcesu organizacji i rozwoju we wszystkich głównych segmentach biznesowych.

Przeczytaj także

Segment Wyrobów Wyciskanych

Centrum Badawczo-Rozwojowe w ramach Segmentu Wyrobów Wyciskanych realizuje projekty badawczo – rozwojowe, które mają na celu wprowadzenie nowych technologii produkcji, umożliwiających poszerzenie oferty produktów oraz poprawę jakości wyrobów spełniających zaawansowane wymagania klientów. Wśród prowadzonych badań znajdują się projekty dotyczące m.in.:

  • optymalizacji czasu homogenizacji wlewków w gatunku 6060, co pozwoliło na zwiększenie wydajności procesu oraz zapewnienie większej ilości własnych  wlewków.
  • rozszerzenia możliwości wyciskania prętów okrągłych z gatunku 7075 przesycanych na fali wodnej prasy 2800 oraz zwiększenie prędkości wyciskania wybranych wyrobów.
  •  prace nad systemami zarządzania skutkami zderzeń w pojazdach samochodowych (Crash Management Systems). Mają one na celu  dostarczenie renomowanym producentom samochodów profili produkowanych przez SWW, które spełnią ich wymagania dotyczące pasywnych systemów bezpieczeństwa będących częścią konstrukcji nadwozi samochodowych. Obecnie CBR wraz z partnerami z rynku automotive bierze udział w kilku projektach mających na celu opracowanie takich rozwiązań do nowych modeli samochodów klasy wyższej, które wejdą do produkcji seryjnej w ciągu kilku najbliższych lat.

Segment Systemów Aluminiowych

Segment Systemów Aluminiowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, opracował i przygotował do wdrożenia kolejne produkty przeznaczone do sprzedaży systemowej oraz dedykowane na realizacje obiektowe, a także rozwinięto i zmodernizowano wybrane istniejące już rozwiązania. Do głównych projektów rozwojowych należały:

  • opracowanie i wdrożenie do dystrybucji nowatorskiego systemu ścian wewnętrznych, jedno i dwuszybowych, całoszklanych z drzwiami. System cechuje się bardzo szybką i łatwą prefabrykacją. Wykonano pełne badania typu tego systemu,
  • wdrożenie do produkcji systemu całoszklanych drzwi balkonowych, przesuwnych ze sterowaniem ręcznym i automatycznym,
  • prace modernizacyjno-rozwojowe w zakresie szeregu systemów okienno-drzwiowych dla zwiększenia ich cech użytkowych, w tym znaczącej poprawy izolacyjności termicznej.
  • wdrożenie do realizacji kilka nowych systemów fasad elementowych, między innymi dedykowanych na prestiżowe obiekty na Śląsku oraz Wyspach Brytyjskich.
  • prace konstrukcyjne w zakresie integracji systemów fasadowych i okiennych z systemami rolet oraz screenów, które w swojej ofercie ma Segment,
  • wdrożenie nowatorskiego rozwiązania konstrukcyjnego, które znacząco zwiększa nośność fasad słupowo-ryglowych. Rozwiązanie dedykowane jest głównie do realizacji obiektowych, gdzie wybrane fragmenty elewacji wymagają zastosowania bardzo dużych i ciężkich przeszkleń.
  • prace konstrukcyjno-projektowe w zakresie nowych rozwiązań pergol ogrodowych, wyposażonych w systemy sterowania lamelami oraz oświetlenia.

Segment Opakowań Giętkich

Segment Opakowań Giętkich należy do najbardziej liczących się producentów opakowań w Europie. Dzięki długofalowemu procesowi inwestycji organicznych i związanym z nimi rozwojem technologicznym oraz wzrostem mocy produkcyjnych, Segment poszerza swoje portfolio o nowe, innowacyjne produkty i umacnia swoją pozycję na rynku.

Głównym celem działań badawczo-rozwojowych w 2021 r. były prace nad nowymi strukturami laminatów, które zgodnie z trendami panującymi na rynku opakowań realizują założenia i cele „Europejskiej strategii dotyczącej tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym”.

SOG przy współpracy z klientami, realizuje wiele projektów, które mają na celu opracowanie laminatów cieńszych, bardziej jednorodnych oraz nadających się do recyklingu. Nowe rozwiązania w opakowaniach giętkich, opierają się głównie na wykorzystaniu w laminatach folii polipropylenowych i polietylenowych.

Wdrażane obecnie nowe folie PPBTM na bazie polipropylenu wykonane są w technologii ekstruzji z rozdmuchem. Mogą mieć zastosowanie jako monofolia lub jako składnik jednorodnych laminatów dwuwarstwowych gdzie drugą warstwę stanowi folia polipropylenowa BOPP wyprodukowana w Alupol Films w Oświęcimiu. Laminaty BOPP/PPBTM posiadają  bardzo dobre własności mechaniczne i barierowe, znacząco lepsze niż laminaty o budowie BOPP/BOPP. Między innymi dzięki tym właściwościom mogą być stosowane do pakowania szerokiej gamy produktów takich jak: żywność typu instant, przyprawy, kawy, świeże mięso, wędliny, pieczywo, itp. Są to jednocześnie laminaty nadające się do recyklingu. Potwierdzeniem tego jest uzyskanie przez  laminat OPP/PPBTM Certyfikatu Made for Recycling, potwierdzone badaniami w niemieckim Instytucie Fraunhofer zgodnie z metodologią BIFA Umweltinstitut GmbH.

Równocześnie rozwijane są opakowania oparte na uszlachetnianych i powlekanych papierach mających właściwości zgrzewalne i barierowe. Jednym z takich działań była modernizacja maszyny Ekstruder Tandem w Alupol Packaging Kęty, dzięki której możliwa jest obecnie produkcja laminatów na bazie papieru powlekanego barierowym tworzywem sztucznym. Pozwala to na wyeliminowanie z laminatów folii aluminiowej przy równoczesnym zachowaniu zbliżonych własności barierowych, którymi cechowały się dotychczasowe struktury. Laminat wykonany wg nowej technologii poddano badaniom pod kątem możliwości recyklingu i również uzyskano pozytywny wynik potwierdzony certyfikatem.

Wszystkie proponowane rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe i mogą być zadrukowane w technologii rotograwiurowej lub fleksograficznej. Właściwości folii PPBTM i HBF9TM pozwalają na zastąpienie istniejących na rynku laminatów 3, 4, 5-warstwowych zawierających w swojej strukturze aluminium, tworzywo sztuczne i papier, laminatami 2 lub 3-warstwowymi, charakteryzującymi się niższą gramaturą i bardziej jednorodną budową. Są to więc laminaty mniej materiałochłonne niż stosowane dotychczas, co przyczynia się w znacznym stopniu do zredukowania ilości tworzyw sztucznych wprowadzanych na rynek i zmniejszenia ich wpływu na środowisko naturalne.