Raport
Zintegrowany 2022

Segment Wyrobów Wyciskanych

  • GRI 2-6

Charakterystyka produkcji oraz główne aktywa

Segment Wyrobów Wyciskanych obejmuje 7 spółek, w tym 5 to spółki zagraniczne. Posiadają one 4 nowoczesne zakłady produkcyjne zlokalizowane:

  • w Kętach, gdzie zarejestrowana jest spółka wiodąca segmentu tj. Grupa KĘTY S.A., obejmujący prasownię, odlewnię, wytwórnię matryc i narzędzi, anodownię oraz zakład zaawansowanych produktów aluminiowych,
  • w Tychach, gdzie zarejestrowana jest spółka Aluform Sp. z o.o.,  obejmujący prasownię,
  • w Slovenskiej Bistricy (Słowenia), gdzie zarejestrowana jest spółka Aluminium Kety EMMI d o.o. obejmujący produkcję komponentów aluminiowych oraz anodownię,
  • w Borodiance (Ukraina), gdzie zarejestrowana jest spółka Alupol LLC, obejmujący prasownię.

Zakłady wyposażone są w 14 nowoczesnych pras o nacisku od 1200 do 4400 ton, z czego 10 służy do produkcji wyrobów ze stopów miękkich, a 4 ze stopów twardych. Łączne moce produkcyjne SWW wynoszą obecnie ok. 110 tys. ton na rok i poza wyciskaniem, które stanowi główną działalność segmentu, obejmują procesy obróbki powierzchniowej (anodowania), spawania oraz prefabrykacji (cięcie, wiercenie, obróbka na centrach CNC). Park technologiczny uzupełnia własna odlewania składającą się z czterech węzłów odlewniczych, mających łącznie roczną zdolność wytwórczą na poziomie 50 tys. ton rocznie, przystosowanych do odlewania wlewków o zróżnicowanym składzie chemicznym.

Zdolności wytwórcze Segmentu sprawiają, że zaopatruje on w profile i komponenty aluminiowe wiele branż, w tym te najbardziej rozwojowe: budownictwo i konstrukcje, motoryzacja i transport, kolejnictwo, elektrotechnika, przemysł obronny, wyposażenie wnętrz, reklama i turystyka. Grupa KĘTY S.A. jest nie tylko największą w Polsce prasownią, ale znaną europejską marką pośród producentów wyspecjalizowanych wyrobów z aluminium. Wytwarza precyzyjne komponenty w różnych technologiach, zgodnie z indywidualnymi preferencjami klientów, często z dostawą adresowaną bezpośrednio na linię montażową odbiorców. W strukturach Grupy KĘTY działa Zakład Zaawansowanych Produktów Aluminiowych (ZZPA). Jest to specjalny wydział odpowiedzialny za kompleksowe przygotowanie i wdrożenie do produkcji seryjnej komponentów, posiada możliwości obróbcze wyrobów wyciskanych tj. CNC (wiercenie, fazowanie, gwintowanie), cięcie, gratowanie, wybijanie, znakowanie, gięcie, montaż oraz spawanie metodą łukową. Na 7000 m2 powierzchni tego wydziału zgromadzone zostało kilkadziesiąt maszyn i urządzeń do produkcji komponentów z wyciskanych profili aluminiowych. Systematycznie instalowane są nowe linie i roboty podążając za potrzebami klientów i rozwojem technologii.

W skład segmentu wchodzą ponadto trzy zagraniczne biura sprzedaży znajdujące się: w Mediolanie (Włochy), gdzie zarejestrowana jest spółka Grupa Kety Italia s.r.l., w Ostrawie (Czechy), gdzie zarejestrowana jest spółka Aluminium Kety CSE s.r.o. oraz w Dortmundzie (Niemcy), gdzie zarejestrowana jest spółka Aluminium Kety Deutschland GmbH.

Zakład w Kętach

Zakład w Słowenii

W ocenie Zarządu Spółki, rynek przetwórstwa aluminium w Polsce i Europie charakteryzuje się dużą konkurencyjnością, co po części wynikać może z dobrych perspektyw tej branży. W Polsce istnieje 9 prasowni, które łącznie posiadają 45 pras o szacowanej rocznej możliwości produkcji na poziomie 400 tys. ton co sprawia, że nasz kraj należy do czołówki producentów wyrobów wyciskanych w Europie pod względem możliwości produkcyjnych. Roczna zdolność produkcyjna SWW wynosi około 110 tys. ton, co czyni ten segment największym producentem profili aluminiowych w Polsce oraz jednym z największych w Europie. Szacowana konsumpcja profili aluminiowych w Europie w 2022 r. wyniosła  ok 3 600 tys. ton, w tym w Polsce 300 tys. ton. Do głównych, europejskich konkurentów SWW zaliczyć należy międzynarodowe marki jak Hydro Aluminium, Constellium, Cortizo, Aliplast, Exlabesa  i Step-G oraz krajowych producentów jak Yawal, Eurometal, Extral Aluminium i  Albatros. W ostatnim czasie zauważalna jest również ekspansja na rynek europejski podmiotów z innych regionów, w szczególności z Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Firmy te konkurują z europejskimi głównie ceną i dostarczają relatywnie proste produkty, niewymagające większego przetworzenia lub skomplikowanej logistyki.

Przemysł aluminiowy w Europie doświadczył w 2022 r. wpływu wielu negatywnych czynników i nadal pozostaje narażony na ich reperkusje. Wysokie koszty energii, brak stabilności cen surowca i kursów walut prowadziły do znaczących, a wielu przypadkach i raptownych, ograniczeń popytu. Recesja uderzyła szczególnie mocno w sektor budowlany. Popyt ze strony branży motoryzacyjnej także pozostawał w zapaści i dopiero pod koniec roku zaczął ostrożnie nadrabiać zaległości w zamówieniach po złagodzeniu blokad w łańcuchu dostaw. W ostatnich dwóch latach wąskie gardła w łańcuchu dostaw stanowiły ogromny problem hamujący globalny popyt w branży motoryzacyjnej. Kryzys energetyczny wywarł też silną presję na produkcję aluminium pierwotnego i wlewków w Europie. Z powodu wysokich cen energii elektrycznej europejskie huty redukowały lub całkowicie zamykały swoją produkcję. 50% europejskich zdolności produkcyjnych aluminium pierwotnego zostało ograniczone w ciągu ostatniego roku.

W warunkach gwałtownych zawirowań politycznych i ekonomicznych ceny aluminium na giełdzie LME osiągały w 2022 r. historyczne rekordy – 4100 USD/t w dniu 7 marca. Grudniowe notowania aluminium na LME oscylowały już wokół kwoty 2500 USD/t, co oznaczało spadek o ok. 45% od marca. Premia wlewkowa, która mocno pięła się w górę od połowy 2021 r. osiągając w kwietniu 2022 r. nieobserwowany  wcześniej w historii poziom 1600 USD/t na koniec roku była kalkulowana już po ok. 800 USD/t.

Poprzez ukierunkowane działania w zakresie polityki sprzedaży, rozwoju nowych technologii oraz rozsądne inwestycje, SWW osiągał w 2022 r. zadowalającą rentowność. W ubiegłym roku Segment zwiększył przychody ze sprzedaży do 2 451 380 tys. zł (wzrost o 35 %). Szeroka gama produktów i zróżnicowane portfolio klientów pozwoliły Spółce poradzić sobie w trudnych warunkach makroekonomicznych roku 2022. Segment efektywnie gospodarował posiadanymi zasobami tj. nowoczesne linie produkcyjne, dostępność mocy przerobowych a także przygotowana struktura sprzedaży zagranicznej. Podobnie jak w poprzednich latach, istotnym czynnikiem rozwijającym sprzedaż w 2022 r. było wspieranie rynków eksportowych, w szczególności tych, które są największe dla Segmentu i maksymalne wykorzystanie potencjału zagranicznych spółek handlowych.

Sprzedaż wyrobów na rynkach zagranicznych stanowiła w 2022 r. 45% całkowitej sprzedaży Segmentu, a w niektórych miesiącach osiągała udział przekraczający sprzedaż krajową.

Ponadto w warunkach załamania się rynku na wyroby miękkie (budownictwo i stolarka, meblarstwo, turystyka) możliwość wyciskania profili ze stopów twardych okazała się dużym atutem Segmentu. Produkcja wyrobów ze stopów twardych ma specjalny status, jest pod każdym względem trudniejsza i prowadzi ją w Europie zaledwie kilka prasowni, dlatego też przez cały 2022 r. popyt na tego typu wyroby pozostawał na wysokim poziomie.

Segment Wyrobów Wyciskanych sprzedaje swoje produkty w całej Europie i w kilkunastu innych krajach świata. Zaopatrujemy w profile i komponenty aluminiowe odbiorców z wielu różnych branż: budownictwo i konstrukcje, motoryzacja i transport, kolejnictwo, elektrotechnika, przemysł obronny, wyposażenie wnętrz, reklama, turystyka.

Profile aluminiowe z Grupy KĘTY są stosowane w branży budowlanej w tym: fasadach, oknach i drzwiach, roletach i innych produktach zacieniających a także systemach HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja). Do zastosowań konstrukcyjnych profile aluminiowe wybierane są na części przyczyniające się do odporności mechanicznej i stabilności budynków np. zadaszenia hal przemysłowych, hal dworcowych i przystanków,
hal sportowych, dachy basenów, mosty na rzekach, maszty, wieże oświetleniowe.

Profile aluminiowe produkowane przez Segment stosowane są również do produkcji części do samochodów osobowych, w tym elektrycznych, do produkcji środków komunikacji publicznej (autobusy, pociągi) oraz nowoczesnego transportu (naczepy, przyczepy i zabudowy samochodów ciężarowych).

Inną istotną branżą stosującą profile aluminiowe produkowane w Segmencie jest branża elektroenergetyczna, gdzie profile znajdują zastosowanie w produkcji lamp, słupów oświetleniowych, kanałów kablowych, a także paneli słonecznych i elektrowni wiatrowych.

Segment Systemów Aluminiowych produkujący aluminiowe systemy budowlane (systemy okienno-drzwiowe, systemy fasadowe, systemy osłon przeciwsłonecznych) jest największym klientem SWW odbierając ponad 20% produkcji. Poza tym żaden z klientów SWW nie osiągnął więcej niż 10% sprzedaży skonsolidowanej Segmentu.

Podstawowym półproduktem używanym w procesie wyciskania profili aluminiowych są wlewki z aluminium (stosowane w formie czystej lub w postaci złomu) oraz dodatki takie jak krzem, magnez, mangan, miedź, cynk, nikiel i inne. Ok. 40 – 45% zapotrzebowania na wlewki pokrywane jest przez własną produkcję w zakładzie odlewni. Pozostałą część Segment kupuje u dostawców zewnętrznych,  głównie w Europie. Głównymi dostawcami aluminium są przedsiębiorstwa z Holandii i Szwajcarii. Dodatki stopowe kupowane są głównie w Europie oraz w Chinach. Udział, żadnego z dostawców surowców, półproduktów i materiałów nie przekracza 10% całości zakupów realizowanych przez Segment.

Działania inwestycyjne i sprzedażowe Segmentu nakierowane są na produkty, których wykonanie wymaga specjalistycznych urządzeń, fachowej wiedzy technicznej, dopełnienia restrykcyjnych procedur jakościowych. Taki kierunek działań pozwala na rozwój i zachowanie przewagi nad konkurencją. Kluczową rolę odgrywa w tej strategii własne Centrum Badawczo-Rozwojowe (dalej: CBR), zatrudniające profesjonalną kadrę i wyposażone w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową. CBR jest miejscem, gdzie przeprowadza się każdego dnia setki specjalistycznych badań zwalniających wyroby do dostawy (analiza składu chemicznego, badania wytrzymałościowe, metalograficzne i ultradźwiękowe, pomiary przestrzenne i przewodności elektrycznej). CBR współpracuje również z cenionymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i stanowi naukowe zaplecze dla innowacyjnych projektów realizowanych w Segmencie. W ten sposób Segment systematycznie poszerza swój asortyment, w szczególności produktów z aplikacją w prestiżowych branżach zaawansowanych technologii. W 2022 r. CBR prowadził prace wspierające organiczny rozwój i efektywność działów produkcyjnych w Segmencie.

Dla wsparcia wzrostu sprzedaży produktów Segment dąży do poprawy wydajności posiadanych aktywów – zwiększenia i optymalizacji wykorzystania mocy przerobowych istniejących urządzeń. Od początku 2022 roku Segment prowadził główny projekt inwestycyjny Strategii do roku 2025 jakim jest uruchomienie nowych mocy produkcyjnych tj. budowie nowej hali oraz uruchomienie dwóch linii do wyciskania o nacisku 20MN i 40MN. Prace budowlane w zakresie hali i infrastruktury postępowały z wyprzedzeniem harmonogramu. Dostawa nowej prasy 20MN nastąpiła w grudniu 2022 r., a pierwszy wlewek będzie wyciśnięty jeszcze w I kwartale 2023 roku. Druga prasa – 40MN zostanie zainstalowana również w 2023 r. Nowe prasy, w szczególności ta o mocy 40MN będą wykorzystywane do produkcji profili dla branży motoryzacyjnej (złożone profile aluminiowe o specjalnych właściwościach mechanicznych, przeznaczone na kontrolowane strefy zgniotu oraz konstrukcje nadwozi). Jednak odpowiednia konstrukcja nowych pras (wyposażenie, ustawienie parametrów) umożliwi wyciskanie na nich profili również dla klientów z branży budowlanej oraz innych segmentów rynkowych np. elektrotechnika. Inwestycje w ZZPA koncentrowały się natomiast na poprawie efektywności i rozwoju obszaru produkcji wyrobów wysoko przetworzonych poprzez systematyczną automatyzację i robotyzację stanowisk produkcyjnych