Raport
Zintegrowany 2022

Notowania akcji na GPW w Warszawie

W 2022 r. notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie charakteryzowały się dużą zmiennością przy czym przez większą jego część dominował trend spadkowy.

Dopiero od połowy października, po spadku do poziomu ok. 45 500 Indeks WIG rozpoczął serię wzrostów, aby pod koniec roku osiągnąć poziom 57 500. Indeks WIG w skali roku, porównując wartości zamknięcia z ostatnich dni roboczych 2022 i 2021 roku, obniżył się o ok. 12%. Kurs akcji Grupy KĘTY S.A. (od 4 sierpnia notowane w ramach indeksu WIG 20), w analogicznym okresie obniżył się o ok. 25%. Wpływ na zachowanie kursu miało ogłoszenie w grudniu 2022 prognoz finansowych Grupy Kapitałowej na 2023 rok, które ze względu na widoczne osłabienie koniunktury, zakładają niższe wyniki niż osiągnięte w rekordowym 2022 roku.

Średnia wartość obrotu na sesję w roku 2022 wzrosła o 37% r/r do 6,2 mln zł w porównaniu z 4,5 mln zł w 2021 roku. Kapitalizacja spółki według ceny na koniec roku wynosiła 4 410 mln zł.

Na poniższym wykresie przedstawiono kształtowanie się kursu akcji Grupy KĘTY S.A. na tle indeksu WIG w ciągu 12 miesięcy 2022 roku.