Raport
Zintegrowany 2022

Noty objaśniające

Noty objaśniające

10. Istotne zasady rachunkowości

    10.7 Leasing