ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Nasze kapitały

Kapitał finansowy

 • Kapitał własny 1 587 mln PLN
 • Zobowiązania całkowite 1 302 mln PLN
 • Pomoc publiczna – zwolnienie z podatku dochodowego 39,4 mln PLN

Efektywnie zarządzamy powierzonym kapitałem

 • Zapłacony w Polsce podatek VAT o wartości 180 mln PLN i  podatek CIT o wartości 85,2 mln PLN
 • Zwrot z kapitałów własnych (ROE) 34%
 • Wypłacona dywidenda 430 mln PLN

Kapitał ludzki i intelektualny

 • 5 346 pracowników
 • 29% stanowią kobiety

Najważniejszym ogniwem organizacji są pracownicy, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem wprowadzają w ruch każdy proces biznesowy. Kapitał ludzki traktujemy jako nadzwyczajne aktywa organizacji. Nasza strategia opiera się na budowaniu długotrwałych relacji, opartych na wzajemnym szacunku. Drogą do sukcesu jest więc przygotowywanie ciekawej oferty kandydatom, zatrudnianie osób posiadających odpowiednie kompetencje, a następnie zapewnienie pracownikom bezpiecznych, dobrych i konkurencyjnych warunków pracy i rozwoju.

 • 32 781 godzin szkoleniowych (6/zatrudnionego)
 • 558,7 mln PLN – wartość świadczeń pracowniczych
 • 162 tys. PLN – EBITDA na zatrudnionego
 • 967 nowych pracowników
 • Rotacja na poziomie 11,5%

Kapitał społeczny

 • Ponad 12 tys. kluczowych interesariuszy (pracownicy, klienci, dostawcy)
 • Społeczności lokalne w  głównych lokalizacjach firmy (Bielsko-Biała, Kęty, Goleszów, Tychy, Opole, Złotów)

„Jesteśmy częścią społeczności lokalnej, w której staramy się inicjować działania mające na celu jej rozwój (…)”- to cytat z naszego Kodeksu Etyki, który jasno definiuje naszą pozycję w lokalnym środowisku.

 • 200 podopiecznych Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
 • 50% Strategicznych Dostawców objętych Kodeksem Postępowania Dostawców
 • Efekty kampanii społecznej Ultrakrew – łącznie udało się zebrać 1 133 litry krwi, co oznacza, że dzięki zbiórkom i zaangażowaniu statystycznie udało się uratować zdrowie bądź życie 8 tysięcy osób. Grupa Kapitałowa Grupy Kęty zorganizowała dwie zbiórki krwi, w których wzięło udział 91 dawców, łącznie udało się zebrać 40,950 litrów krwi
 • 31 projektów w programie „Razem z Grupą„.

Kapitał rzeczowy i produkcyjny

 • 1 451 mln PLN – wartość rzeczowego majątku trwałego
 • 1 217 mln PLN – wartość majątku obrotowego
 •  218,5 mln PLN – wartość wydatków inwestycyjnych

Systematycznie rozwijamy nasz potencjał produkcyjny dostosowując procesy i produkty do gospodarki obiegu zamkniętego

 • Ponad 90% wykorzystanie mocy produkcyjnych
 • 4 597,6 mln PLN – przychody ze sprzedaży
 • 16,9% – Zwrot z aktywów (ROA)

Kapitał naturalny

 • 256 tys. ton zużytych surowców
 • 624 tys.  GJ zużytej energii el.
 • 612 tys. GJ gazu ziemnego
 • 970 tys. m3 zużytej wody

Spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. biorą pełną odpowiedzialność za wpływ działań na środowisko oraz stosują się do ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Koncentrujemy się na szukaniu rozwiązań eliminujących negatywny wpływ u źródła jego powstawania. Grupa Kęty wdrożyła wspólne standardy i normy postępowania dla wszystkich spółek Grupy w zakresie niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów produkcji oraz dążenia do neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku.

 • 35,9 tys. ton złomu aluminiowego poddanego recyklingowi
 • Spadek -2% zużycia surowców na tonę produkcji Mg/Mg
 • Spadek -2,3 %zużycia energii na tonę produkcji GJ/Mg
 • Spadek -3,3% zużycia wody na tonę produkcji m3/Mg
 • Spadek intensywności emisji -4,5% (MgCo2e/rok)