Raport
Zintegrowany 2022

Misja, wizja, wartości

Kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej, cele operacyjne i finansowe formułowane są każdorazowo przez Zarząd Spółki w postaci ogłaszanej strategii rozwoju uwzględniającej obszar ESG, w ramach którego przyjmowane są sparametryzowane zobowiązania związane ze zrównoważonym rozwojem, do realizacji których Grupa Kapitałowa zmierza. Fundamentem każdej strategii są  Misja, Wizja i Wartości przyjęte w ramach Grupy Kapitałowej oraz nieustanne dążenie do utrzymania na najwyższym poziomie zasad ładu korporacyjnego i otwartej polityki informacyjnej.