Raport
Zintegrowany 2022

Tabela GPW

ŚRODOWISKO (E ) Miejsce w Raporcie SPOŁECZEŃSTWO (S) Miejsce w Raporcie ŁAD KORPORACYJNY (G) Miejsce w Raporcie
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
E-P1 Emisje gazów cieplarnianych Wpływ środowiskowy S-P1 Różnorodność w organach nadzorczych Różnorodność i równość szans G-P1 Struktura organów zarządczych Rada nadzorcza i Komitety Rady Nadzorczej
E-P2 Zużycie energii Efektywność energetyczna S-P2 Wskaźnik równości wynagrodzeń Różnorodność i równość szans G-P2 Kodeks etyczny Etyka i wartości
E-P3 Ryzyka i szanse związane z klimatem Ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu S-P3 Rotacja zatrudnienia Zatrudnienie G-P3 Polityka antykorupcyjna Etyka i wartości
S-P4 Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych Świadczenia zapewniane pracownikom G-P4 Mechanizm zgłaszania naruszeń Etyka i wartości
S-P5 Polityka praw człowieka Prawa człowieka
S-P6 Procedury należytej staranności dot. praw człowieka Zarządzanie kwestiami ESG

Prawa człowieka