ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Outlook – nasz zielony zwrot

Świat przyszłości

Wyobraź sobie miejsce stworzone by służyć człowiekowi, dbać o jego zdrowie, komfort i rozwój. Wyobraź sobie miasta w pełni samowystarczalne pod względem energii, surowców i wody. Miasta, które powstają i funkcjonują w oparciu o transparentne zasady etyki, relacji międzyludzkich i prowadzenia biznesu. To świat przyszłości. Możemy tworzyć go już dziś. To wizja, którą krok po kroku konsekwentnie realizujemy już od lat.

Zielony boom w przemyśle aluminiowym

Transformacja gospodarki europejskiej w kierunku zero emisyjności prowadzi m.in. przez lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie surowców, w tym aluminium uważanego za jeden z najbardziej ekologicznych surowców na świecie i najszybciej rozwijających się pod kątem przetwórstwa w porównaniu z innymi materiałami, takimi jak: stal, tworzywa sztuczne czy drewno. Metal ten zwany surowcem przyszłości posiada wiele zalet: jest nietoksyczny, wyjątkowo lekki, cechuje się dużą wytrzymałością,  jest podatny na obróbkę i odporny na korozję. Idealnie nadaje się również do ponownego wykorzystania – poddany recyklingowi nie traci swoich unikatowych właściwości, co oznacza, że może być używany praktycznie bez końca. Obecnie w europejskim przemyśle aluminiowym najmocniejszym z obserwowanych trendów jest „zielony boom”. Następuje widoczna zmiana modelu biznesowego. Firmy wdrażają kosztowne programy inwestycyjne, które nie są tylko nastawione na powiększenie mocy produkcyjnych czy unowocześnienie technologii. Producenci wyrobów aluminiowych realizują projekty, których celem jest maksymalna redukcja wpływu aluminium na środowisko.

Profile aluminiowe – LOW CARBON KETY

W strategii rozwoju Grupy KĘTY S.A. na lata 2021-2025, obok celów biznesowych, wytyczone zostały również zadania wspierające globalne trendy dekarbonizacji i gospodarki obiegu zamkniętego. Modernizujemy proces produkcyjny w celu obniżenia śladu węglowego naszych produktów. Posiadamy możliwości technologiczne, aby wytwarzać wyroby w sposób, który pozwala na niższą emisję dwutlenku węgla. Nasi klienci mogą nabyć profile aluminiowe wyciskane z własnej produkcji wlewków niskoemisyjnych – LOW CARBON KETY. Łączna emisja gazów cieplarnianych (GHG) dla tych wlewków tylko 2,792 tCO2e/t. Niski ślad węglowy zawdzięczamy wysokiej zawartości złomów aluminium w wytopie. Ślad węglowy aluminium pochodzącego z odzysku to jedynie emisje związane z jego transportem. Dla porównania, przeciętny ślad węglowy wlewków produkowanych z aluminium pierwotnego, gdzie emisje obejmują również etap wydobycia i przetwarzania rudy glinu, wynosi w Europie 6,7 tCO2e/t, a średnia światowa to 16,7 tCO2e/t. Niezależną weryfikację śladu węglowego naszych wlewków przeprowadziła firma BUREAU VERITAS. W analizie uwzględniono etapy cyklu życia produktu („cradle to gate”) oraz emisję gazów cieplarnianych związaną z nabyciem i przetwarzaniem surowców, produkcją i transportem surowców, zużyciem paliw w produkcji i transporcie, zużyciem energii elektrycznej i cieplnej (wszystkie 3 zakresy).

Efektywne wykorzystanie aluminium szansą na zmniejszenie emisji CO2

Aluminium w coraz większym stopniu jest stosowane przez nowoczesne sektory współczesnej gospodarki. Prym pod tym względem wiedzie budownictwo adaptujące wiele nowoczesnych rozwiązań architektonicznych (systemy fasadowe, drzwiowe, okienne, roletowe), które wpływają na efektywność energetyczną budynków. Według danych Komisji Europejskiej budynki odpowiadają za ok. 40% zużycia energii i 36% emisji CO₂ w krajach UE. Obecnie ok. 35% budynków w UE ma ponad 50 lat, a 75% budynków nie jest energooszczędnych. Dlatego ekologiczne budownictwo i rosnąca liczba remontów istniejących budynków może potencjalnie prowadzić do znacznych oszczędności energii, prawdopodobnie zmniejszając całkowite zużycie energii w krajach UE o 5-6% i emisje CO₂ o ok. 5%

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi firma Aluprof S.A. – znana marka i jeden z wiodących producentów systemów aluminiowych dla budownictwa w Europie, a także główny innowator tej gałęzi przemysłu przemysłu w Polsce. W portfolio spółki Aluprof znajdują się indywidualne rozwiązania architektoniczne, a także rozwiązania dla domów energooszczędnych i pasywnych. Aluminiowe systemy Aluprof są wykorzystywane w najbardziej prestiżowych projektach, a ich przyjazność dla środowiska potwierdzona jest certyfikatami zielonego budownictwa: BREEAM, LEED, DGNB czy Well.

Przykładem takich realizacji są m.in.: 61 Ninth Avenue w Nowym Jorku, Hourglass w Amsterdamie, De Krook w Gent, Hard Rock Hotel Budapeszt, Mennica Legacy Tower i Hotel Nobu w Warszawie oraz setki innych budynków najwyższej klasy rozmieszczonych na całym świecie.

Aluprof posiada również certyfikację Cradle to Cradle, przyznawaną za innowacyjne dla branży działania związane ze zrównoważonym podejściem do produkcji. Idea C2C zakłada, że wszystkie części składowe produktu można wykorzystać w procesie recyklingu i wdrożyć je do użycia w obiegu zamkniętym.

Zielone budownictwo
w Strategii
Zaangażowanie Aluprof w zielony sektor budownictwa znalazło wyraz w Strategii rozwoju 2021- 2025 roku. Firma złożyła zobowiązanie mające służyć promocji zielonego budownictwa na świecie i zadeklarowała wzrost udziału rozwiązań systemowych firmy w obiektach z certyfikatami BREEAM czy LEED o 20% do 2025 roku.

Innowacyjne produkty aluminiowe dla e-mobility

Na podstawie badania zleconego przez Europejską Radę ds. aluminium w przemyśle samochodowym i transporcie DuckerFrontier przewiduje, że liczba półproduktów aluminiowych stosowanych w samochodach produkowanych w Europie wzrośnie o ok. 10%, z 179 kg obecnie do blisko 200 kg w 2025 roku. Wzrośnie zastosowanie wyrobów wyciskanych do masy brutto ok. 33 kg na pojazd, jak również walcowanych wyrobów aluminiowych. W rzeczywistości wzrost dla wyrobów wyciskanych będzie największy w ujęciu procentowym. To może okazać się konserwatywnym szacunkiem, ponieważ Ducker opiera swoje wyliczenia na analizie prognoz LMC Auomotive, a ta obejmuje tylko 28 krajów europejskich z wyłączeniem Turcji.

10
%
Zakładany wzrost liczby półproduktów aluminiowych stosowanych w samochodach do 2025 r.

W 2018 roku, pojazdy napędzane paliwami kopalnymi stanowiły 92% sprzedaży nowych samochodów, akumulatorowe pojazdy elektryczne stanowiły 1% całej sprzedaży nowych samochodów w UE, a pojazdy hybrydowe i elektryczne były odpowiedzialne łącznie za 3,3%.

Unia Europejska chciałaby, aby sprzedaż samochodów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV) w Europie stanowiła 15% ogólnej sprzedaży w 2025 roku i 35% w 2030 roku. To kolejny powód, dla którego eksperci twierdzą,  że aluminium – także to niskoemisyjne – stanie się integralną częścią produkcyjną samochodów osobowych w najbliższej przyszłości.

Inwestycje

Grupa Kęty, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, przystąpiła do wykonania głównego zadania inwestycyjnego na rok 2022 i wpisanego do Strategii 2021-2025, jakim jest budowa nowej hali oraz instalacja dwóch linii do wyciskania tj. o nacisku 20MN oraz 40MN i podniesienie mocy produkcyjnych do 120 000 ton w skali roku. Planowane inwestycje wspierają przede wszystkim sektor środków transportu.

Planowane inwestycje wspierają przede wszystkim sektor środków transportu. Grupa KĘTY S.A. jest znaczącym producentem profili i komponentów do branży motoryzacyjnej i transportowej. Nowy projekt inwestycyjny wpisuje się także w koncepcję Gospodarki Obiegu Zamkniętego, łączy elementy innowacji i ekologii. Realizacja tego projektu jest ukierunkowana szczególnie na produkcję komponentów stanowiących element niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie. Komponenty aluminiowe są zamiennikami cięższych elementów stalowych i umożliwiają osiągnięcie niższej masy własnej pojazdów przy zachowaniu ich trwałej konstrukcji, co bezpośrednio przekłada się na redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Grupa KĘTY uczestniczy w rozwoju „zielonego transportu” i to każdego typu. Dostarcza profile aluminiowe do produkcji samochodów osobowych, w tym elektrycznych, do produkcji środków komunikacji publicznej (autobusy, pociągi) oraz nowoczesnego transportu materiałów (lekkie, aluminiowe naczepy, zabudowy – samochody ciężarowe). Ponadto zmiana trybu życia wskutek pandemii Covid-19 i nawyków konsumenckich, w tym sposobu spędzania wolnego czasu przyniosła także znaczący wzrost zapotrzebowania na profile do produkcji rowerów i samochodowych bagażników na rowery.