Raport
Zintegrowany 2022

Rozwój potencjału intelektualnego

  • GRI 404-1
W Grupie Kapitałowej skupiamy blisko 5,5 tys. pracowników. Mamy realny wpływ na ich rozwój poprzez między innymi zachęcanie do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

W ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników z pomocą przychodzą organizowane kursy, szkolenia, instruktaże. Wiele z nich ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy lub są warunkiem do jej właściwego wykonywania, inne pozwalają na poszerzanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do  realizacji celów biznesowych oraz spełniania własnych ambicji zawodowych. W celu realizowania przyjętych założeń dostępne są kursy i szkolenia dla wszystkich pracowników lub określonych stanowisk, w formie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, realizowanych metodami tradycyjnymi, jak wykład czy warsztat lub w postaci e-learningu. Tematyka obejmuje kwestie techniczne oraz tak zwane umiejętności miękkie.

Zestawienie ilości przeszkolonych osób w podziale na płeć w 2022 roku
2022 rok płeć liczba uczestników szkoleń liczba godzin szkoleniowych liczba godzin szkoleniowych na zatrudnionego
Grupa Kapitałowa razem 11 346 66 525 12,1
kobiety 2 819 16 194 9,5
mężczyźni 8 527 50 331 13,3
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce
razem 9 612 60 914 12,7
kobiety 2 046 14 074 9,7
mężczyźni 7 566 46 841 13,9
pozostałe lokalizacje razem 1 734 5 611 8,3
kobiety 773 2 121 8,3
mężczyźni 961 3 490 8,4
Grupa KĘTY S.A. razem 2 031 29 971 21,3
kobiety 482 6 588 17,0
mężczyźni 1 549 23 383 22,9

Zestawienie ilości przeszkolonych osób w podziale na płeć w 2021 roku
2021 rok płeć liczba uczestników szkoleń liczba godzin szkoleniowych liczba godzin szkoleniowych na zatrudnionego
Grupa Kapitałowa razem 5 142 32 781 5,9
kobiety 1 086 7 015 4,3
mężczyźni 4 057 25 771 6,6
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce
razem 4 205 28 541 5,8
kobiety 806 5 635 4,0
mężczyźni 3 399 22 906 6,5
pozostałe lokalizacje razem 937 4 240 6,5
kobiety 280 1 380 5,5
mężczyźni 658 2 865 7,1
Grupa KĘTY S.A. razem 1 423 16 161 11,6
kobiety 339 3 406 9,7
mężczyźni 1 084 12 755 12,3

Obszar rozwoju pracowników regulują procedury takie jak:

  • Rozwój pracowników,
  • Szkolenia,
  • System zarządzania kompetencjami,
  • Ocena okresowa,
  • Kompetencje językowe
  • Zarządzanie przez cele.