Raport
Zintegrowany 2022

Gospodarka obiegu zamkniętego

Realizacja idei tzw. gospodarki obiegu zamkniętego

  • GRI 301-2

Grupa Kapitałowa podjęła działania wpisujące się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego, w której produkty powinny pozostawać w obrocie tak długo, jak jest to możliwe. Każdy z segmentów operacyjnych określił specyficzny cel służący zwiększeniu udziału materiałów z recyklingu w wyrobach:

Zwiększenie udziału złomów aluminium w profilach wyciskanych z wlewków ze stopów miękkich odlewanych w Kętach; 

Wzrost udziału produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu;

Wzrost liczny obiektów certyfikowanych ekologicznie, realizowanych w systemach Aluprof 

W Grupie KĘTY S.A. procesowi recyklingu podlegają odpady aluminium wytwarzane na terenie zakładów produkcyjnych oraz zakupione z rynku. Odpady te stanowią komponent surowców do produkcji wlewków aluminiowych, wykorzystywanych w procesie wyciskania kształtowników. Zakład selektywnie gromadzi poszczególne gatunki złomów, dzięki czemu podczas wtórnego wytopu nie stosuje się oddziaływujących niekorzystnie na środowisko topników. Procesowi towarzyszą rygorystyczne wymagania, co do jakości zakupywanego złomu, dzięki czemu do przetopu nie trafia  aluminium zanieczyszczone, a do powietrza szkodliwe związki, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska. Odzyskując aluminium zakład oszczędza znaczne ilości energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium pierwotnego z boksytów, którego wytop jest bardzo energochłonny.

SSA i SOG nie prowadzą bezpośrednio procesów odzysku lub recyklingu odpadów. W przypadku tych segmentów bardzo istotny aspekt stanowi jednak oferowanie na rynku wyrobów o wysokiej zawartości materiałów z recyklingu lub nadających się do recyklingu. 

Ambicją SSA jest dostarczanie niezawodnych rozwiązań architektonicznych i współtworzenie zrównoważonego łańcucha dostaw w branży budowlanej a co za tym idzie wzrost udziału produktów segmentu w inwestycjach certyfikowanych środowiskowo. Lista budynków certyfikowanych z udziałem rozwiązań Aluprof stale rośnie. W 2022 roku wzbogaciła się o kolejne 41 prestiżowe inwestycje. Branża budowlana, której uczestnikiem jest SSA zauważa systematyczny wzrost świadomości inwestorów, skutkujący wznoszeniem budynków w zrównoważony sposób, w oparciu o materiały przyjazne środowisku i ludziom. Produkty Aluprof bazujące na wytwarzanych w Grupie KĘTY S.A. profilach o wysokiej zawartości materiałów z recyklingu wpisują się w trend gospodarki obiegu zamkniętego. Posiadają one szereg cech, które pozwalają na zastosowanie ich w najbardziej wymagających projektach budowlanych. Poza spełnieniem norm dotyczących termiki, akustyki, wytrzymałości czy odporności na warunki atmosferyczne systemy okienno-drzwiowe oraz fasadowe Aluprof posiadają deklaracje środowiskowe EPD oraz dodatkową certyfikację środowiskową Cradle to Cradle, dzięki czemu są uznawane w systemach certyfikacji “zielonych” budynków np. BREEAM, LEED i DGNB.

Z kolei SOG jako lider rynku opakowań giętkich w Polsce i liczący się dostawca w Europie rozwija produkcję opakowań nadających się do recyklingu. Są to opakowania na bazie papieru i uszlachetnionego papieru, a także na bazie tworzyw sztucznych o jednorodnej i cieńszej strukturze. Budowa laminatów oraz mniejszy stopień zadrukowania od obecnie stosowanych sprawia, że są łatwiejsze w recyklingu. W zakresie opakowań z tworzyw sztucznych segment koncentruje się na wzroście sprzedaży folii BOPP, laminatów na bazie folii polipropylenowych i polietylenowych oraz laminatów na bazie poliolefin. W roku 2022 znacząco zwiększono udział produkowanych folii i laminatów nadających się do recyklingu w całkowitej produkcji opakowań.

Wykorzystanie materiałów złomowych w procesie odlewania wlewków ze stopów miękkich wzrosło o 3,5% w stosunku do wartości z roku 2021 do poziomu 70,5%. Ilość obiektów w systemach Aluprof w zamieszczonych w bazach obiektów certyfikowanych w Polsce i zagranicą w roku 2022 wyniosła 41 co stanowi wzrost o 17,14% w stosunku do wartości z roku 2021. Z kolei udział folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu wzrósł w ujęciu ilościowym liczonym w m2 o 1,7% w stosunku do wartości z roku 2021 i osiągnął poziom 89,9%.

Grupa Kapitałowa Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Spółki zlokalizowane w Polsce
Udział złomu POST-consumer w produkcji wlewków ze stopów miękkich % 4,4 3,7 -16,36%
Udział złomu PRE-consumer w produkcji wlewków ze stopów miękkich % 60,3 63,1 4,63%
Udział złomu „home scrap” w produkcji wlewków ze stopów miękkich % 3,4 3,7 9,82%
Udział łączny złomu w produkcji wlewków ze stopów miękkich % 68,1 70,5 3,53%
Ilość obiektów w systemach Aluprof uwzględnionych w danym roku w bazach obiektów certyfikowanych szt. 35 41 17,14%
Procentowy udział ilości folii i laminatów do recyklingu liczony w m2 % 88,4 89,9 1,70%
Grupa KĘTY S.A. Jednostka 2021 r. 2022 r. Zmiana r/r
Udział złomu POST-consumer w produkcji wlewków ze stopów miękkich % 4,4 3,7 -16,36%
Udział złomu PRE-consumer w produkcji wlewków ze stopów miękkich % 60,3 63,1 4,63%
Udział złomu „home scrap” w produkcji wlewków ze stopów miękkich % 3,4 3,7 9,82%
Udział łączny złomu w produkcji wlewków ze stopów miękkich % 68,1 70,5 3,53%