ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Zużycie surowców i materiałów

  • GRI: 301-1
  • GRI: 103-1 w aspekcie „Surowce”
  • GRI: 103-2 w aspekcie „Surowce”
  • GRI: 103-3 w aspekcie „Surowce”

Poniżej zaraportowano masę materiałów, które wykorzystano w procesach wytwórczych realizowanych w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. W każdym z biznesów położono nacisk na efektywne korzystanie z surowców. Podjęto działania by współpracować z dostawcami, którzy kierują się ideą zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do produkowanych wyrobów zastosowano podejście oparte na cyklu życia produktu, koncentrując się na poszukiwaniu nowych proekologicznych zastosowań. W tym zakresie prowadzimy własne prace badawcze i współpracujemy z ośrodkami naukowymi. Kontrola i wykorzystanie surowców odbywa się przy uwzględnieniu rygorów standardu ISO9001 oraz ISO14001. Z uwagi na specyfikę segmentów produkcyjnych Grupy Kapitałowej, lista wykorzystywanych surowców i materiałów jest mocno zróżnicowana.

Do głównych surowców wykorzystywanych w SWW należą: aluminium, składniki stopowe,  złom aluminium. Segment produkuje z tych surowców wlewki, stanowiące materiał wejściowy do procesu wyciskania kształtowników. W procesie wtórnego wytopu zużywane są odpady aluminiowe powstające w spółkach Grupy, jak i zakupione z rynku. Surowce dostarczane do zakładu są kontrolowane na zawartość zanieczyszczeń. Podstawowymi surowcami stosowanymi w SSA jest aluminium, stal, stop cynku, preparaty chemiczne do obróbki  aluminium, szkło, przekładki, granulaty tworzywowe i farby proszkowe. Z wymienionych surowców zakłady SSA  produkują systemy okienno-drzwiowe, fasadowe, profile i skrzynie roletowe, rolety, bramy oraz akcesoria dla  stolarki PVC, drewnianej i aluminiowej.

Surowce wykorzystywane przez SOG stanowią: granulaty tworzyw sztucznych (PP, PE, PA, EVOH itp.), folie aluminiowe, papiery, folie z tworzyw sztucznych (OPP, PET, PE, PA, itp.), farby, lakiery, kleje i rozpuszczalniki. Z surowców tych produkowane są: wielowarstwowe folie tworzywowe, w tym wysokobarierowe; laminaty giętkie jedno i wielowarstwowe, w tym drukowane lub lakierowane. Surowce przed zakupem zatwierdzane są na zgodność z wymaganiami prawa żywnościowego.

Celem spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. jest minimalizacja zużycia surowców pierwotnych na tonę sprzedanego produktu oraz zwiększenie udziału materiałów z recyklingu w wyrobach. W porównaniu do roku 2020 w SWW i SSA zwiększyliśmy masę wykorzystanych złomów aluminium o ponad 10%. Celem SOG jest minimalizacja zużycia masy surowców na jednostkę produkcji opakowań oraz zwiększanie zużycia papieru posiadającego certyfikat FSC. Jednak w przypadku SOG produkcja folii i laminatów opakowaniowych jest w dużym stopniu uzależniona od potrzeb klientów i ich działań marketingowych. Niejednokrotnie sposób pakowania produktów a tym samym materiał opakowaniowy zmienia się w zależności możliwości maszynowych i oczekiwania rynku.

Zużycie surowców wg rodzaju i wagi w 2020 i 2021 roku

Zużycie surowców wg rodzaju i wagi w 2020 i 2021 roku

Grupa Kapitałowa 2020 2021 Zmiana r/r
Aluminium Mg 13 729 21 558 36%
Złom aluminium Mg 32 057 35 910 11%
Wlewki aluminiowe zewnętrzne, w tym: Mg 75 809 79 908 5%
spółki zlokalizowane w Polsce Mg 72 554 75 401 4%
pozostałe lokalizacje Mg 3 255 4 507 28%
Farby, lakiery, kleje Mg 7 379 7 527 2%
Folia Alu Mg 4 126 3 823 -8%
Folia PP, PET,PVC Mg 4 427 4 005 -11%
Granulaty tworzyw Mg 72 925 74 841 3%
Papier Mg 10 818 10 458 -3%
Inne półprodukty aluminiowe zewnętrzne, w tym: Mg 20 423 25 417 20%
spółki zlokalizowane w Polsce Mg 18 753 23 618 21%
pozostałe lokalizacje Mg 1 670 1 800 7%
Farby proszkowe Mg 1 167 1 498 22%
Granulaty tworzywowe Mg 1 442 1 435 0%
Chemikalia Mg 2 691 2 958 9%
Szkło Mg 1 064 1 286 17%
Stal Mg 6 121 5 477 -12%
Przekładki Mg 2 024 2 334 13%
Grupa KĘTY S.A. 2020 2021 Zmiana r/r
Aluminium Mg 13 729 21 558 36%
Składniki Stopowe Mg 450 630 29%
Zaprawy Mg 840 1 362 38%
Złom aluminium Mg 32 057 35 910 11%
Wlewki z importu Mg 72 554 75 401 4%