Raport
Zintegrowany 2022

Założenia strategii rozwoju

W dniu 16 grudnia 2020 r. Zarząd Grupy KĘTY S.A. w raporcie nr 65/2020 przedstawił strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A. na lata 2021 – 2025, zaktualizowaną raportem nr 28/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. (dalej: „Strategia”), która oparta została na czterech filarach zgodnych z Misją, Wizją i Wartościami Grupy Kapitałowej:

wzrost przychodów powyżej tempa rozwoju rynków, na których działa
wysoka rentowność operacyjna
realizacja inwestycji rozwojowych
odpowiedzialność środowiskowa i społeczna

W toku prac nad Strategią przeanalizowano główne trendy rynkowe, środowiskowe i regulacyjne wpływające na poszczególne segmenty Grupy Kapitałowej, oszacowano tempo rozwoju rynku oraz określono optymalny, zdaniem Zarządu Spółki, scenariusz rozwoju dla każdego z Segmentów Operacyjnych. Podstawowym wnioskiem w trakcie prac było potwierdzenie, iż Segmenty Grupy Kapitałowej działają na atrakcyjnych i perspektywicznych rynkach a osiągnięty w toku realizacji Strategii 2015 – 2020 potencjał pozwala na dalszy organiczny rozwój.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Spółki przyjął cele operacyjne i finansowe, a także sparametryzował i po raz pierwszy zaprezentował zobowiązania związane z obszarem ESG (Environmental, Social, Corporate Governance – Środowiskowy, Społeczny, Ład Korporacyjny) w formie celów zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa i rozwoju pracowników, odpowiedzialności w łańcuchu dostaw i zaangażowania w społeczność lokalną, jako jedne z kluczowych dla realizacji Strategii.