ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Polityka różnorodności w odniesieniu do członków organów zarządzających

  • GRI: 103-1
  • GRI: 103-2
  • GRI: 103-3

Grupa Kęty S.A. nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do organów zarządzających i nadzorujących Spółki. W związku z powyższym Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. W skład 4-osobowego Zarządu wchodzą wyłącznie mężczyźni. W składzie 6-osobowej Rady Nadzorczej XI kadencji wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku znajdowała się jedna kobieta. Członkowie Rady Nadzorczej zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki.