Raport
Zintegrowany 2022

Interesariusze

  • GRI 2-29

Grupa Kapitałowa Grupy KĘTY S.A. od wielu lat cieszy się uznaniem i wiarygodnością wśród uczestników rynku

Grupa KĘTY S.A. zajęła 2 miejsce w prestiżowym rankingu głównym 23 edycji rankingu najlepszych spółek notowanych na GPW „Giełdowa Spółka Roku 2021” (ogłoszonym w 2022 roku) organizowanym przez Puls Biznesu oraz zajęła 3 miejsce w kategorii "Relacje z Inwestorami".
Grupa KĘTY S.A. zajęła pierwsze miejsce w rankingu przygotowanym przez Izbę Maklerów i Doradców wśród spółek z indeksu WIG30, które najlepiej komunikują się z rynkiem wg oceny inwestorów instytucjonalnych i piąte miejsce wg oceny inwestorów indywidualnych.
Tygodnik POLITYKA, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 11 wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG w ramach inicjatywy Listki CSR POLITYKI. Firmy biorące od lat udział w zestawieniu są dziś lepiej przygotowane i dostosowane do wymogów regulacyjnych związanych z zarządzaniem obszarem ESG. Grupa KĘTY znalazła się w gronie wyróżnionych – w kategorii – Biały Listek.
Grupa Kapitałowa Grupy KĘTY S.A. po raz pierwszy przygotowała raport zintegrowany online z prezentacją danych za rok 2021. Zyskał on uznanie Kapituły Konkursu The Best Annual Report i otrzymał wyróżnienie w kategorii RAPORT ZINTEGROWANY.

Nasze plany biznesowe, nowe produkty, plany rozwoju organizacji oraz nasze oddziaływania na społeczności lokalne i środowisko konfrontujemy z oczekiwaniami interesariuszy. Każdego roku proces raportowania niefinansowego podlega bieżącym konsultacjom z wybranymi grupami interesariuszy. Zaangażowani są przede wszystkim pracownicy – zespół redagujący treści, konsultujący istotne kwestie do zaraportowania, Zarząd i Kluczowa Kadra Kierownicza , ale też interesariusze zewnętrzni, m.in. samorządy lokalne, z którymi ustalamy zaangażowanie Grupy Kapitałowej celem optymalnej odpowiedzi na realne potrzeby społeczności lokalnych

Interesariusze mają wpływ na kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej. Dzieje się tak poprzez zmiany uwarunkowań prawnych, potrzeby nowych pokoleń pracowników, wyzwania, jakie stawia dbałość o kwestie klimatyczne. Procesy są nieustannie dopasowywane do wyzwań stawianych biznesowi w XXI wieku. Dążymy do wprowadzania rozwiązań przyjaznych klimatowi, w poszanowaniu kultury biznesu i mocnego nacisku na prawa człowieka w obecnym świecie.

Naszym priorytetem jest regularna komunikacja z istotnymi interesariuszami – działalność środowiskową, społeczną i zarządczą firma komunikuje:

Firma ma również realny wpływ na  kreowanie przyszłości regionu aktywnie wspierając i udzielając się w lokalnym środowisku poprzez program społeczny „Razem z Grupą”.

Przedstawiamy poniżej tabelę Interesariuszy Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. w wymiarze potencjału współpracy i wywierania wpływu. Takie podejście pozwoliło nam na  zdefiniowanie istotnych  grup interesariuszy czyli tych, które mają największy wpływ przy tworzeniu wartości biznesowej Grupy Kapitałowej i skupieniu się na kluczowych poruszanych przez nich kwestiach.

Tabela interesariuszy

  Skłonność wywierania wpływu
  Wysoka Niska
Potencjał współpracy

Wysoki Pracownicy i przyszli pracownicy
Klienci
Akcjonariusze i przyszli akcjonariusze
Rada Nadzorcza
Związki wewnątrz organizacji
Dostawcy
Organizacje emitentów
Giełda Papierów Wartościowych
Regulatorzy
Społeczności lokalne
Samorządy lokalne
Niski Organizacje branżowe
Organizacje emitenta
Konkurencja
Komisja Nadzoru Finansowego
Uczelnie
Media